Praktijknetwerk "Klei voor de Veenkoloniën"

Doel:
Kennis ontwikkelen over de mogelijkheid zandgronden op een rendabele manier te verrijken met klei om stuifgevoeligheid te reduceren en vruchtbaarheid te verhogen.RINGadvies heeft, samen met de Biogeoloog en de aanvrager hiertoe kansen gezien.
Het netwerk Natuurlijke Landbouw en Voeding (www.nvlv.nl), het project Bodem en Balans ? en de mogelijkheid om op praktijkniveau aan de slag te gaan heeft dit initiatief doen opborrelen.


www.kleiopzandeffect.nl

Verslag