Koppelproject | Mededelingen | Markt | Deelnemers

Het Koppelproject Noord Nederland

Een koud medium voor warme kontakten
Uitgevoerd gedurende 2004, 2005, 2006

Uitgevoerd met veel netwerkbijeenkomsten —> Met veel tijd voor informeel overleg.

Op de netwerkavonden werden diverse thema's besproken. Maar er was ook veel tijd om elkaar informeel te ontmoeten. Netwerkavonden leiden tot "warme contacten", basis voor vertrouwen, nodig voor uitwisseling. Bij voorkeur heb je een langdurige samenwerking, maar de praktijk leent zich vaak niet voor een één op één koppeling.