Praktijknetwerk "Koolzaadtelers kijken over de grens"

Het kennisnetwerk koolzaad is afgerond op 3 juli 2012 met bijgaand document. Document

Bedrijfsbezoek bij Harm Evert Everts

Tijdens de uitvoering zijn we in juni 2011 als koolzaadtelers op excursie naar Duitsland geweest. Daar werd duidelijk dat de Duitse voorlichtingsdienst over veel kennis beschikt die nieuw was voor onze telers. Voorlichter was Tjard Ommen, van Juister - Ommen advies. http://www.ackerbau-nordwest.de/node/2

Met de uitvoering van het praktijknetwerk zetten we deze kennis structureel in. Op basis van teeltregistratie en bedrijfsbezoeken komt Tjard Ommen met zijn advies.

Excursies naar Duitsland vinden plaats.

Op de Ebelsheerd wordt een onderzoek uitgevoerd naar koolzaadproductie in relatie met verzorgingsniveaus.

In Duitsland in Krummhörn Ortsteil Campen


www.praktijknetwerkkoolzaad.nl
Een ander doel van het praktijknetwerk is om koolzaadolie als spijsolie te promoten. Op de Vlagtwedder landbouwbeurs van 2013 was hiervoor een stand ingericht. Onder de bezielende leiding van Antoon Cleverkamp van Colzaco werden telers vertrouwd gemaakt met argumenten hoe consumenten te overtuigen van de kwaliteit van de koolzaadspijsolie.