Sprong over het Veen

Een project voor avontuurlijk paardrijden. Het eerste initiatief om in de Drentse monden de kansen voor avontuurlijk toerisme te ontwikkelen.

 

 

 

 

 

Sinds 23 november 2007 heeft de ruiter en menner er een routestructuur van ruim 400 km bij in Westerwolde en de Drentse monden. Het project is ontwikkeld door RINGadvies. 26 bedrijven en vele gebiedskenners in Westerwolde en de Veenkoloniën hebben een bijdrage geleverd aan het tot stand komen van deze routes. De routes zijn onderling verbonden zodat ook meerdaagse tochten gereden kunnen worden. Voor overnachting tijdens deze ritten kan men bij een van de bedrijven terecht. Al deze gegevens zijn tevens te vinden op de website www.sprongoverhetveen.nl.