RINGadvies is gedurende 7 jaar verantwoordelijke geweest voor het secretariaat van de stichting. Kenmerken: gezond financieel beheer, en veel vernieuwende ideeën.

RINGadvies was projectuitvoerder van het project Landbouw en Dynamiek van de stichting, met daarin:
  • Haalbaarheids onderzoek naar de co-vergisting van natuurgras in een publiek private samenwerking
  • Rogge Groeit, Westerwolde bloeit
  • Optimalisatie koolzaadteelt
  • Sprong over het Veen, fase 2