Maximaal melk uit gras


Samenwerken voor innovatie in het kader van het Europees Innovatie Partnerschap (EIP)


Het project heeft als hoofddoel het ontwikkelen van een bedrijfssysteem waarin maximaal wordt beweid en waarbij er een zo hoog mogelijke melkproductie uit weidegras wordt behaald.

Het project wordt uitgevoerd, samen met medeaanvrager Durk Oosterhof www.obio.nl/nl , en Peter Takens http://www.kringlooplandbouwadvies.nl/.

De activiteiten die zijn uitgevoerd:

  1. Twaalf bijeenkomsten, met weidegang, waarvan de afsluitende bijeenkomst in samenwerking met INNO4GRASS.
  2. Een internationale uitwisseling: In augustus 2018 zijn de deelnemers op excursie naar Ierland geweest.
  3. Er zijn 2 pilots uitgevoerd, te weten vroeg doorzaaien met kruiden, en het analyseren van melk.
  4. Er is een projectplan projectplan geproduceerd.
Clabber: keurig verzuurde melk

RINGadvies is mede initiatiefnemer van dit project en heeft dit project ontwikkeld.

Zie voor meer informatie:
http://weidsweiden.obio.nl