Uitloop, gezond en groen.Een project uitgevoerd door Agro Eco en het Louis Bolk, in opdracht van de Biologische Pluimvee Vereniging.
In Noord Nederland was RINGadvies de studiegroep begeleider.

Uitloop, gezond en groen was een project dat tot doel had om te demonstreren op welke wijze een uitloop innovatief en integraal ontworpen en ingericht kan worden
Sleutelwoord bij het project was het woord "ontwerpen".

Elke agrariër groeit op zijn manier in het bedrijf. Op basis van ervaring, scholing, bedrijfssituatie en persoonlijkheid groeit de agrariër toe naar zijn eigen bedrijfssysteem. Hij / zij ontwerpt als het ware het bedrijf dat bij hem / haar past. "Kennisuitwisseling" is daarbij een belangrijk element.

Artikel